ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 

พล...จารึก ลิ้มสุวรรณ

รรท.ผบก..จว.กำแพงเพชร

 

KP04

...มาโนช  อนันต์ฤทธิ์กุล

รอง ผบก..จว.กำแพงเพชร

...ระวีพรรษ  อมรมุนีพงศ์

รอง ผบก..จว.กำแพงเพชร

...สมชาย  เกิดช้าง

รอง ผบก..จว.กำแพงเพชร

KP05

KP06

KP07

...ไพโรจน์  แก้ววันศิริ

รอง ผบก..จว.กำแพงเพชร

...ไพโรจน์  ขันธบุญ

รอง ผบก..จว.กำแพงเพชร

...ลิต  วิริยะไกร

รอง ผบก..จว.กำแพงเพชร